VAN VLIET ELS

Van Vliet ELS vertegenwoordigt de top van de Nederlandse hoger onderwijsrechtsbijstand en is gespecialiseerd in fraudezaken. Wij staan in het hele land studenten bij in procedures bij en tegen de instelling. Het team bestaat uit drie medewerkers en opereert met kwalitatief hoogwaardige en cliëntgerichte dienstverlening en heeft tal van studenten in veel verschillende en complexe onderwijszaken succesvol bijgestaan. De meeste zaken die in de praktijk binnenkomen gaan over (tentamen)fraude, negatief studieadvies, toelating en beoordelingen. Van Vliet ELS heeft een grote deskundigheid op deze terreinen.Casper van Vliet

Casper van Vliet (2000) studeerde Europees recht aan de Universiteit Twente en is bijna klaar met zijn studie Rechten en Psychologie aan Saxion. Hij heeft zich sinds het begin van zijn studies toegelegd op rechtsbijstand in het hoger onderwijs en zoekt vooral de uitdaging in grote complexe fraudezaken. Zijn kennis van het hoger onderwijsrecht, zijn ervaring in het bestuursprocesrecht en een vaak onkundige examencommissie, maken dat nagenoeg alle zaken die worden aangespannen succesvol zijn. Casper van Vliet combineert zijn praktijk met een aanstelling als juridisch adviseur bij de Landelijke Studentenvakbond en zijn werkzaamheden bij Stichting Onderwijsgeschillen. Zo was hij onder meer voorzitter van de onderzoekscommissie Dienst Uitvoering Onderwijs, waarmee hij het rapport Ruchtbare Rechtsbescherming heeft opgesteld. Ook geeft hij op zeer regelmatige basis lezingen en trainingen aan studie- en studentenverenigingen over het onderwijsrecht. In het verleden is hij lid geweest van de klachtencommissie gelieerd aan Saxion en is hij bestuurslid geweest van een studievereniging. Als voormalig ambassadeur van Saxion weet hij precies wat onder studenten speelt en hoe deze groep op adequate wijze kan bijstaan in vaak ingewikkelde en ontoegankelijke procedures. Casper van Vliet is ook een opiniemaker en wordt met regelmaat gevraagd om zijn mening te geven over onderwijsrechtelijke kwesties. Zeer regelmatig wordt hier door nieuwsomproepen over gepubliceerd en is Casper van Vliet te gast in (radio)uitzendingen.


Neem rechtsreeks contact met Casper van Vliet op via:

c.j.a.vanvliet@vanvliet-els.nl of klik op onderstaande button.


E-mail


LinkedIn 


 
 
 
E-mailen
LinkedIn