Onze diensten 

De juristen van Van Vliet ELS bieden meerdere diensten aan. Als student kan je eigenlijk altijd terecht bij ons als je een probleem hebt met je instelling. Hieronder worden de meest voorkomende problemen benoemd en wat Van Vliet ELS voor je zou kunnen betekenen. Mocht jouw situatie er niet bijstaan, geen probleem! Stuur gerust een e-mail naar info@vanvliet-els.nl. Dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen!


1. (Tentamen)fraude

Wanneer je wordt verdacht van (tentamen)fraude, kunnen wij je bijstaan tijdens het hoorgesprek met de examencommissie, het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) en eventueel in (hoger) beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage.

2. Negatief bindend studieadvies
Wanneer je onverhoopt een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, kunnen wij je bijstaan tijdens het hoorgesprek met de bsa-commissie, tijdens het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure bij het CBE en eventueel in (hoger) beroep bij het CBHO.

3. Oneens met de examencommissie, toelatingscommissie of examinator
Indien je het oneens bent met zo een beslissing, denk aan het afwijzen van een verzoek om een extra tentamenkans, een beoordeling van een tentamen of dat je niet wordt toegelaten tot de opleiding, heb je de mogelijkheid binnen zes weken beroep aan te tekenen bij het CBE. Wij kunnen je bijstaan tijdens het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure en eventueel in (hoger) beroep bij het CBHO.

4. Oneens met DUO
Indien je een besluit van DUO hebt ontvangen waar je het niet mee eens bent, kunnen wij je bijstaan in de bezwaarprocedure en eventueel een beroepsprocedure bij de Rechtbank. Denk bijvoorbeeld aan zaken die gaan over studiefinanciering.

 

5. Voorlopige voorziening
Indien er heel snel een beslissing nodig is in jouw situatie, kunnen wij een voorlopige voorziening aanvragen. Binnen twee weken heb je dan een uitspraak. Deze uitspraak is een soort tussenuitspraak, als in de latere procedure blijkt dat het toch anders zit kan de voorziening komen te vervallen.


Tarieven

Afhankelijk van het probleem, de eventuele zaak en het aantal uur dat nodig is om je zaak succesvol te maken, wordt een prijsafspraak gemaakt. Er zijn drie mogelijkheden:

- Vaste prijsafspraak (ongeacht de uitkomst)

- Uurtarief

- No cure, no pay


Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@vanvliet-els.nl voor een prijsindicatie van jouw zaak. Wij weten als geen ander hoe het is om student te zijn, we hebben de prijzen hier dus ook op afgestemd. Laat je vooral niet afschrikken, we denken graag met je mee!

 
 
 
E-mailen
LinkedIn